* ยืนยัน การถอนเงินคุณต้องกรอกข้อมูลในครั้งแรกเท่านั้น การถอนครั้งต่อไปคุณเพียงแค่กรอกจำนวนเงินที่คุณต้องการถอนเป็นการเสร็จ