การฝากเงิน

การฝากเงินสามารถฝากได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยฝากได้หลายช่องทางด้วยกัน เพื่อความรวดเร็วและปลอดภัยขอให้ท่านเก็บใบบันทึกรายการเพื่อเป็นหลักฐานว่า ฝากเข้ามาเวลาไหนและจำนวนเท่าไหร่ จนกว่าจะได้รับการยืนยันจนกว่าจะอัพยอดเงินให้ท่านแล้วเสร็จ ข้อควรจำในการฝากถามรายละเอียดโทร: 088 8423225/ 088 8423226 /088 8423227

การถอนเงิน

ท่านสามารถขอถอนเงินจากบัญชีของท่านได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตามเวลาทำการของแต่ละธนาคารที่ได้กำหนดไว้ ข้อควรจำในการถอนถามรายละเอียดโทร: 088 8423225/ 088 8423226 /088 8423227

อย่าเชื่อผู้แอบอ้าง king888onlineแจกเครดิดฟรี ถ้าเราจะแจก ทางเราจะแจ้งผ่านหน้าเว็บของเราเอง และสื่อต่างๆของ king888online.com